Zorgadministratie


zorgadministratie

Zorgadministratie

Wij verzorgen volledige zorgadministraties of delen van de zorgadministratie. Van het up-to-date houden van patiëntbestanden tot het declareren bij verzekeraars en particulieren. Van het debiteurenbeheer efficiënt voeren tot het treffen van incassomaatregelingen. U kunt bij ons terecht voor alle zorgadministratie. Door onze kennis en ervaring hebben wij een brede doelgroep. Voor bijna elke zorginstelling of -praktijk kunnen wij iets betekenen.

Wat is zorgadministratie?

Alle gegevens rondom geleverde zorg moeten vastgelegd worden. Zorgadministratie bestaat uit het vastleggen en verwerken van deze gegevens.
Wanneer er een nieuwe patiënt of cliënt binnenkomt bij uw praktijk begint de zorgadministratie al: de persoons- en verzekeringsgegevens worden geregistreerd in het Elektronisch Patiënten of Cliënten Dossier. Wanneer het zorgtraject loopt, komt daar het DBC-zorgproduct bij. Hierin staat de informatie rondom de gestelde diagnose en de behandeling. Verderop in het traject wordt daar nog meer aan toegevoegd:

 • De behandelaars,
 • De begin- en einddatum,
 • Het uiteindelijke ontslag.

De informatie rondom de geleverde zorg kan daarna ter declaratie worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor van de cliënt of patiënt. De zorgverzekeraar betaalt de gemaakte kosten uit aan de zorgaanbieder wanneer de declaratie aan alle eisen voldoet. Er kan veel mis gaan in het proces van registratie tot declaratie en het is tijdrovend. Den-Heijer Zorgadministratie ontzorgt u hier graag in.

Transparant en overzichtelijk

Wij werken met een dienstenpakket. Dit houdt in dat u bij ons aangeeft welke diensten u uit handen wilt geven. Zo weet u precies wat er maandelijks gebeurt en waar u voor betaalt. Wij zijn hiermee transparant en overzichtelijk. U weet vooraf waar u aan toe bent. Uiteraard kunnen wij ook uw gehele zorgadministratie overnemen.

Hoe werkt ons dienstenpakket op maat als zorgadministratie kantoor?

Het goed onderhouden van de zorgadministratie kan veel tijd in beslag nemen voor een zorginstelling, praktijk of zorgverlener. Door de vele veranderingen binnen de zorg, complexe systemen en lange wachttijden bij zorgverzekeraars is het tijdrovend. In de tijd dat u in de wacht staat bij een zorgverzekeraar, had u ook een cliënt kunnen helpen. Wij van Den Heijer Administratieservice snappen dat dit frustrerend is en staan daarom voor u klaar. Daarom kunt u uw dienstenpakket volledig op uw wensen afstemmen.
Een deel van onze diensten is:

 • Invoer van cliëntgegevens
 • Invoer van tarieven, behandelaren, codelijsten, behandelingen enz.
 • Uitvoeren COV-check
 • Verwerken van verrekeningen
 • Aanleveren gegevens aan portals
 • Factureren
 • Declareren
 • Debiteurenbeheer
 • Telefoon- en emailservice

Wat doet een zorgadministratie kantoor?

Als zorg administratiekantoor zorgen wij ervoor dat de geleverde zorg juist, tijdig en volledig geregistreerd wordt. We houden alle gegevens vanaf het eerste bezoek bij en leggen deze vast. We regelen vervolgens de declaratie en zorgen ervoor dat de juiste partij overgaat tot betaling. Daarnaast is het van belang dat we goed op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving die van toepassing is. Daarom zijn al onze medewerkers hierin getraind en opgeleid. We gaan graag de uitdaging aan om in een continue veranderende branche steeds weer bij te leren over de meest recente wet- en regelgeving.

Over Den Heijer Administratieservice

Onze medewerkers hebben veel ervaring met het verwerken van zorgadministraties binnen de verschillende vakgebieden in de zorg. Zij zijn daardoor allround inzetbaar. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarom steunen wij de volgende goede doelen: Mercy Ships en Stichting Elim.

Meer informatie of eerst een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.