Declaratieservice


Wegens de continue veranderingen binnen de zorg wordt het declaratieproces steeds complexer. Hoe er gedeclareerd moet worden hangt van meerdere factoren af. Specialistische GGZ trajecten werken met een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), basis GGZ werkt met verschillende zwaartes en jeugd gaat weer via de gemeenten.Welke zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar? Declareert u gecontracteerd of ongecontracteerd, of declareert u aan de patiënt zelf? Den Heijer Administratieservice verzorgt alle mogelijke declaratietrajecten in de zorg! Wij bieden u de beste declaratieservice!

Zorgverzekeraars

Wij declareren de geleverde zorg op een door u gewenst tijdstip bij de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of op afroep. De keuze is geheel aan u.Declaratieservice

Declaraties (zowel DBC, Basis en Fysio) die digitaal ingediend kunnen worden verzenden wij via Vecozo. Declaraties waarvoor een papieren nota met akte van cessie vereist is, verzenden wij inclusief deze akte van cessie en een begeleidend schrijven per post naar de zorgverzekeraar.

Vervolgens bewaken wij voor u het verloop van het declaratieproces. In het geval van declaraties die digitaal zijn ingediend halen wij de retourinformatie binnen via Vecozo. In het geval van declaraties die met akte van cessie zijn ingediend, ontvangen wij de retourinformatie per post, of vragen we deze telefonisch op.

Wij beoordelen de retourinformatie en zullen actie ondernemen in geval van afwijzing van (een gedeelte van) de declaratie.

Ook voor onze declaratieservice geldt dat dit volledig op uw wensen kan worden toegespitst. Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden!

Declaratieservice m.b.t. gemeenten

Declaraties die digitaal ingediend kunnen worden verzenden wij via Vecozo met behulp van uw softwarepakket. Indien u niet over deze software beschikt, kunnen wij de declaraties versturen via de berichtenapp van de VNG. Dit geldt zowel voor het aanvragen van beschikkingen als de declaraties zelf.

Particulieren

Wij declareren de  geleverde zorg op een door u gewenst tijdstip bij particulieren middels particuliere nota’s, bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of op afroep. De keuze is geheel aan u.