Ons team


 

Uw tijd is kostbaar! Wegens de voortdurende veranderingen binnen de zorg wordt de administratieve last steeds groter en complexer. Om uw administratie op orde te houden zult uw veel tijd kwijt zijn, tijd die u waarschijnlijk liever aan uw patiënten zult besteden. Den Heijer Administratieservice begrijpt dit en neemt u de zorg voor uw administratie graag uit handen.

Specialisten

Als specialistisch kantoor hebben wij  ruime kennis en ervaring met het steeds complexer wordende declaratieproces binnen de zorg. Wij houden veranderingen binnen de wet- en regelgeving nauwgezet in de gaten en kunnen hier dan ook tijdig op inspringen.

Door onze efficiënte werkwijze en effectieve contacten met verzekeraars kunt u er van verzekerd zijn dat alle gelden waar u recht op heeft ook daadwerkelijk  bij u binnen zullen komen. Declaraties kunnen om  talloze verschillende redenen worden afgewezen, soms terecht, soms onterecht. Vanwege onze ruime ervaring kunnen wij dit tijdig signaleren en de juiste actie ondernemen.

Continuïteit

Wij zien regelmatig administraties die een achterstand hebben opgelopen wegens ziekte, verlof of simpelweg tijdgebrek. Door het uitbesteden van uw administratie aan Den Heijer Administratieservice wordt de continuïteit van uw administratie én van uw geldstroom gewaarborgd. Onze medewerkers hebben allemaal ruime ervaring met het verwerken van zorgadministraties binnen de verschillende vakgebieden in de zorg. Zij zijn dan ook allround voor onze diverse klanten inzetbaar.

Geen factoring!

Wij nemen uw vorderingen niet over en financieren uw declaraties niet voor. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan, zoals bijvoorbeeld onoverzichtelijke factoringkosten en het moeten terugbetalen van oninbare vorderingen. U betaalt bij ons alleen voor de van tevoren afgesproken administratieve diensten. Transparant, overzichtelijk en controleerbaar.

Goede doelen

Omdat wij het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij steunen wij de volgende goede doelen:

Mercy Ships

Mercy Ships is een internationale, medische hulporganisatie die al 35 jaar kansarme mensen in de armste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Deze hulp wordt geboden met het ziekenhuisschip, de Africa Mercy.

Stichting Elim

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school.